بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 119,193,104,952,699 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,633 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 995,938 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,001,436 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 119,117,744

صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/07/18

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

بانك پارسيان

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

نسترن احمدي، مجتبي جهانگيري، مارال طريحي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها