بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/26
کل خالص ارزش دارائی ها 123,936,160,249,434 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,484 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 992,584 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,001,143 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 123,876,263

صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/07/18

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

بانك پارسيان

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

نسترن احمدي، مجتبي جهانگيري، مارال طريحي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها